Retorik i arbetslivet – Yes you can!

Retorik är mer aktuellt än någonsin. Du översköljs av retoriska budskap i media, cheap på internet, doctor i reklam och inom politiken. Vi lever i en sändarkultur utan motsvarighet i mänsklighetens historia. Därför är kunskap om retorik viktigare än någonsin för att kunna sålla information bland sociala medier, thumb bloggar, artiklar, reklam och tv-program. Du behöver veta hur du själv ska konstruera och föra fram ditt budskap. Du behöver förmedla trovärdighet, känsla och fakta. Du behöver veta vad andra egentligen säger.

Allt detta och mer därtill kan vi hjälpa dig med! Med kunskap i retorik blir du en god talare, en god sändare och en god lyssnare! Du blir en bra retoriker!

Aristoteles sa redan för 2500 år sedan att retorik är: ”Konsten att i allt, finna det som rätt övertygar”. Citatet innehåller flera av retorikens delar. Några har fokuserat på ”konsten” det vill säga att retorik är en konst. Andra på ”finna”, dvs retorikens utforskande del. Ytterligare några har fokuserat på ”övertyga”, att vara trovärdiga. Retorikens tre grundpelare är begreppen: ethos, pathos och logos dvs. trovärdighet, känslor och logik/fakta. Så vilka delar behöver du? Hur vill du framstå? Hur för du fram dina budskap och hur trovärdig är du på jobbet?

Vi som arbetar med retorik har gedigna erfarenheter och kompetenser från högskolor, universitet och privata utbildningar inom retorik, psykologi, ledarskap, coachning, organisation samt media och kommunikation. Du får alltid i våra utbildningar böcker som vi själva skrivit vilket gör att vi vet vad som står och vad vi talar om. Vi vill hjälpa dig, så vad behöver du? Välkommen att ta en titt i katalogen och hör gärna av dig med frågor eller en bokning, vi hjälper dig med rätt nivå för dig, din organisation och ditt team.

Bli en Muntlig Mästare!