Hjälp! Jag är med personal!

Att bli chef kan innebära möjligheter, viagra buy makt eller kännas som ”Hjälp! Jag är med personal!”.

Med inspiration, anabolics tillit och motivation ska du få personalen att jobba effektivare och helst ska de vissla på vägen till jobbet. Samtidigt ska du hantera konflikter, hålla i svåra samtal och hantera sjukskrivningar. Det kräver att du kan bygga tillit, förtroende samt en medvetenhet om dina egna styrkor och hinder.
Du är inte ensam ansvarig för gruppens resultat men däremot är gruppen beroende av dina beslut, din expertis och dina resurser.

Utbildningen tar upp spännande, intressanta och roliga ämnen om varför det är bra att ledaren inte märks men dåligt när ledaren inte syns.

Innehåll:

   
• Psykologiska kontrakt på jobbet
• Jaget och rollen
• Samtal och kommunikation
• Kon?ikter – när det är lite ”oväder” på jobbet
• Whistleblowing
• Feedback och reflektion
• Samarbete och beteenden
• Att vissla på väg till jobbet
• Privata och professionella samtal
• Medarbetares mognadsprocess

Syftet med utbildningen är att få inspiration och få förståelse för yrkesrollen mot det privata Jaget. Utbildning syftar även till att du ska få ökad reflektion över psykologiska kontrakt med medarbetare och ökad kunskap i ämnet whistleblowing. Här ingår också kunskap i feedback och reflektion som en resurs samt ökad kunskap i innehållets ämnen. Vi strävar efter att du ska få ökad kunskap i rollen, ökad förståelse och kunskap om egna styrkor och utvecklingsområden, samt om processer och metoder gällande personalhantering.