Arbetsrätt och rekrytering

Detta är utbildningen för dig som anställer och rekryterar. Lär dig grunderna i rekryteringsprocessen samt arbetsrätten och säkerställ att du hittar kompetenta medarbetare som passar hos företaget.

Varje år rekryteras ca 1 miljon personer och det sägs att var femte rekrytering går fel. Det kostar både tid och pengar om ni inte lyckas hitta rätt person. För vem är det vi anställer egentligen? Vi anställer inte bara kunskap utan också en person med sina egenskaper och värderingar. Ni bör fråga er vilka egenskaper ni behöver på ert företag?

I utbildningen går vi igenom hela processen från omvärldsanalys till referenstagning och test. Inom arbetsrätten tittar vi på det generella vid anställningsförfaranden och kopplar ihop arbetsrätt och rekrytering. Vi berättar vilka lagar du måste förhålla dig till, therapy vi gör en kravprofil och tränar intervjuteknik.
Vi ser till att du ställer de rätta frågorna för att få veta mer om personen och hur du håller dig inom lagens gränser.

Välkommen att lära dig mer om rekrytering och arbetsrätt för att göra suveräna rekryteringar och hitta de bästa medarbetarna till ditt företag.

Innehåll:

• Synliga och dolda egenskaper
• Rekryteringsprocessens alla delar
• Avgångsintervju
• Intervjuteknik och frågor
• Professionella samtal
• Jaget och rollen
• Tester
• Arbetsrätt och anställning