Svåra samtal

Lena var missnöjd med en av sina medarbetare och behövde hjälp att förbereda sig inför ett svårt samtal. Hon behövde ge en varning eftersom personen upprepade gånger misskött sig. Lena visste inte hur hon skulle lägga upp samtalet och ringde MF Chefsutveckling. Efter att ha varit på en föreläsning i ämnet och dessutom fått privat coachning kunde Lena förbereda sig på flera plan. Vi arbetade efter en storyboard för svåra samtal och hon fick lära sig hantera situationen på ett professionellt sätt. Lena kunde avsluta det svåra samtalet med att prata om framtid ihopkopplat med stödjande insatser.

Vissa samtal är känsligare än andra och kan väcka reaktioner vi inte är vana att hantera på jobbet. Det kan vara privata saker som påverkar missförhållanden. Här är föreläsningen vars syfte är att lära dig hantera svåra samtal så att du känner dig trygg och kan styra samtalet dit du önskar.

Innehåll:

• Skapa tillit och förtroende
• Förväntningar
• Jaget och Rollen
• Storyboard som struktur
• Personlighetstyper
• Tankar, medicine känslor och handlingar