Kris & Konflikthantering

Alla organisationer och företag behöver förbereda sig för att kunna hantera en kris eller svår situation när den uppstår. Det kan behövas fatta svåra, generic snabba beslut och ni måste kunna agera med ett lösningsfokus. Med mer kunskap om konflikter och kriser kan ni klara situationer snabbare och eventuellt undvika risker och stora konflikter. Hot och händelser kan utsätta er personal i livsfara. Stora företag som SAS och Volvo har förberedelser där alla vet vad som bör göras för att inte hamna i djup kris. Vi lär er mer om konflikter och kriser samt hur ni kan styra upp svåra samtal. När ni behöver hjälp med att arbeta med aktiv konflikthantering för att skapa tillit och lösningsfokus eller för att minimera svårhanterliga situationer, abortion då kan vi vara din HR-partner.

Vi verkar inom följande ämnen:

• Konflikthantering
• Attityder och bemötande
• Effektiv kommunikation
• Roller och tillit
• Mediaträning
• Fatta beslut i svåra situationer
• Att ha lösningsfokus