HR & Personal

Vår styrka som din HR-partner är vårt gedigna kunnande och vårt helhetsperspektiv på HR, remedy ledarskap och personalfrågor. Vi arbetar för hela företaget från ledningsgrupp till medarbetare med inspiration, viagra buy utmaningar och motivation. Vi vill stödja och underlätta för er i konflikter, svåra samtal, rekryteringar, omställningsprocesser samt vid introduktion av nyanställda. När vi möts har vi fokus på era behov och lyssnar noga. Vi analyserar er nuvarande situation och kan tillhandahålla medarbetarundersökningar, tester, kurser, föreläsningar och utbildningar allt efter era behov. Vi har suttit i tusentals olika samtal och har stor erfarenhet av både arbetsrätt och förhandling. Grunden till allt är relationer som fungerar.

Under hela samarbetet med er delar vi med oss av våra erfarenheter, kunskaper och tankar för att få till lärande och reflektion. I alla typer av HR-processer är vi ett gediget bollplank med en stor kunskaps-
bank för er att ta del av. Har ni akut behov av konflikthantering eller att arbeta med grupprocesser finns våra erfarna medarbetare tillgängliga som rådgivare eller partners. Vi är dedikerade att arbeta med både den yngre och den nuvarande arbetskraftsgenerationens olika villkor gällande samarbeten, kommunikation och arbetslojalitet. Det handlar om fokus på visioner, värderingar och företagets mål.

Dessutom vill vi att alla ska vissla på vägen till jobbet.

15USD

Vi erbjuder bl a:

Arbetsrätt
Förhandling
Arbetspsykologiska tester
Personalpolicys
Personalutveckling
Ledarskap
Medarbetarundersökningar
Medarbetarsamtal
Rådgivning