Är din chef för bra för att vara sann?

Det kan vara en psykopat!

Misstänker du att din chef eller kollega är psykopat? Har du redan drabbats av en person som är oberäknelig, sales destruktiv, ailment ljuger och är impulsiv. Psykopater är som rovdjur som saknar empati, cheapest cheap  blåljuger och kan bli våldsamma framhåller Robert Hare och andra forskare. Det kan vara en psykopat du har på jobbet, i hemmet eller i din närhet!

Alla har vi mött en trevlig, charmig, verbal och fantastisk chef eller medarbetare som sedan visat sig vara för bra för att vara sann, det var precis tvärtom. På många arbetsplatser finns det människor att förhålla sig till med olika avvikande beteenden men hur gör du när du misstänker att det finns en psykopat på jobbet?

Vi tar avstamp i modern hjärnforskning och berättar vilka kännetecknen är. Vi har egna erfarenheter, andras case att berätta om samtidigt som du får vägledning i hur du kan upptäcka och förhålla dig i situationer med psykopater. Vår nyaste bok kommer under 2014 och handlar om psykopater i ditt arbetsliv.