Arbetsglädje & Inspiration

Vi tar glädje på allvar eftersom arbetsglädje och trivsel är lönsamt och avgörande för framtidens företag. Nya idéer, erectile inspiration och motiverad personal krävs alla för att företag ska överleva och bli lönsamma.
Därför är det viktigt att fråga: Vad är det som skapar arbetslust? Vi svarar att det krävs empati, price respekt och humor för att skapa en arbetsplats där medarbetarna trivs.

Att uppnå arbetsglädje är möjligt genom aktiva processer, som går att träna på. Att integrera mjuka värden som arbetsglädje i organisationers verksamhet via våra tankar, känslor och värderingar är helt nödvändigt eftersom de senare styr alla våra små och stora beslut. Då kan vi känna arbetsglädje, då kommer motivationen och då får vi HÅLLBARA medarbetare som räcker länge.

I den enskilda utbildningen ingår:

• Grunderna: Lyssna, fråga och ge feedback – dina tre verktyg i alla situationer
• Medvetenhet om individen och teamets resurser
• Kroppens samt språkets påverkan och makt
• Beslutsprocessen
• Tillit och att skapa trovärdiga möten
• Samtalets mognadsprocess
• Rapport – våga anpassa och spegla dina medarbetare
• Våga hantera svåra samtal och kon?ikter
• Professionella rollen vs privata jaget