Rådgivning

Rådgivning kan behövas i flera olika sammanhang. Dels för att lyckas med en förändring eller nysatsning men även vid svårhanterliga situationer. Vi erbjuder samtal, cheap stöd och rådgivning från erfarna rådgivare. Rådgivning bygger på tillit och trovärdighet därför startar vi med att prata om förväntningar.

Rådgivningssamtalen är en process där du i dialog får stöd i din beslutsprocess. Vi motiverar och inspirerar men framför allt lyssnar på dig, ed dina tankar och känslor. I dialogen ställer vi frågor som vi funderar kring exempelvis: Varför just nu? Hur säker är du på att lyckas? Hur beredd är du på att göra förändringar just nu? Syftet är att få ökad kännedom både för förändringar, medicine kortsiktiga beslut och långsiktig planering.

Vi tittar på olika möjligheter, lösningar och eventuella konsekvenser för dina val. Du får möjlighet att i lugn miljö reflektera tillsammans med en rådgivare över din nuvarande situation för att tydligare kunna se nya möjligheter. Det kan handla om vilka alternativ som är möjliga och vad det i så fall skulle innebära. Vi tittar på hur du fattar beslut och ser om du behöver en handlingsplan för att nå önskat läge. Vi finns för att stödja och hjälpa dig i din situation!