Chefscoachning

Coachning bygger på tillit och trovärdighet. Vi börjar därför alltid med att prata om förväntningar och hur många gånger vi skall börja med att ses för samtal. Efter det överenskomna antalet gånger gör vi tillsammans en nulägesanalys som utgör grunden för fortsatt coachning och handlingsplan. Vi jobbar med att stödja dig mot dina nyuppsatta mål genom personlig feedback som blir din kompass i färden mot målet. Vi utmanar dig till att växa bortom de begränsningar som du satt för dig själv. Sammantaget ökar det din medvetenhet om dig själv. Men först och främst lyssnar vi på Dig.

Var börjar vi?
Tillsammans definierar vi vilka eller vilket område du önskar coachning i och vad målet är med samtalen. Efter överenskommelse så träffas vi ett antal gånger i 90 minuter där coachen genom att ställa frågor får dig att fundera, bronchi reflektera och hitta nya tankebanor. Vi börjar vid ditt nuläge för att sedan titta på önskat läge, sedan kartlägger vi hinder, styrkor och svagheter. Allt för att hitta dina tillgängliga resurser för att komma närmare ditt mål. Du får självklart kontinuerlig feedback.

Hur går vi vidare?
Syftet med samtalen är att du ska få ökad självkännedom både för kortsiktiga beslut och långsiktig planering. Vi tittar på olika möjligheter och eventuella konsekvenser för dina val. Du får möjlighet att reflektera över din nuvarande situation för att tydligare kunna se vilka alternativ som är möjliga och vad det i så fall skulle innebära. Vi tittar på hur du fattar beslut och ser om du behöver en handlingsplan för att nå önskat läge. I så fall uprättar vi denna handlingsplan tillsammans med dig; allt för att du ska kunna uppnå ditt mål.