Branding och företagsidentitet

Bland de viktigaste delarna i det komplexa varumärkesidentiteten är varumärkets personlighet, ed varumärkets själ. Kan även benämnas persona.  Aakers (1996, no rx 2002) uppfattningen om varumärkesidentitet är att det handlar om det vi människor associerar till i vår omgivning, view vilka löftena är som ges till kunden, vilket skänker varumärket framgång (1996,2002, s 145). Han säger att själen ligger i företagets framtagna kärnvärdena och att kärnidentiteten är centrum i värdena och [...]

Läs mer →

Relation i arbetssituationer

Vid en anställningssituation kan man ofta få höra att ”Här är det högt i tak”, allergy   för oss på betyder det att relationen vilar på tillit på arbetsplatsen och att man vågar diskutera vad som är fel och vad som rätt.Alla tillåts ha sitt perspektiv,  sin åsikt utan att för den delen kränka någon. Vill du ta upp något så är det okay, och att det stanna hos de kollegor man talat med och inte förs vidare. [...]

Läs mer →

Retorik i sociala medier. Hur du med retorik i sociala medier blir trovärdig

Alla som har en Smartphone på arbetet, buy en dator eller surfplatta kan omedelbart twittra, smsa, maila, eller använda Facebook för att sända allt från information, nyheter, skvaller till rent pladder. På företag och i organisationer finns stora möjligheter att nå ut och koppla samman äldre medier med nya eftersom sociala medier har en enorm betydelse.
Sociala medier är inflytelserikt och har förändrat med kraft det samhälle vi har nu. Vi behöver kunna skilja på vad vi sänder [...]

Läs mer →

Vilka är framtidens frågor vid en anställningsintervju?

Jag är övertygad om att i framtiden kommer vi se fler ord som mångfald, denture jämställdhet, karaktär, känslor och tankar i platsannonser för det blir allt viktigare hur personer fungerar i arbetsmiljön fysiskt, psykiskt och socialt. Inlärningen är allt viktigare för vårt beteende. Fokus har alltid legat på vad arbetsgivaren vill ha medan i framtiden så flyttas fokus till vad arbetstagaren önskar för att kunna vara motiverad och vilja leverera.
Jag menar att på anställningsintervjuer så kommer den [...]

Läs mer →

Coachande förhållningsätt i arbetslivet

Professionella samtal kräver ibland professionell coachning som verktyg i HR-arbetet. Det innebär som oftast att du ger egenmakt till personen du coachar när du ställer rätt frågor. Det gör att vi kan att öka effektiviteten, decease delaktigheten och kreativiteten och skapa arbetsglädje. Vem vill inte ha det?
I vardagen gör ett coachande förhållningssätt i HR-arbetet förändringar genom ditt sätt att lyssna och ditt sätt att ställa frågor. Genom frågorna lockar du fram varje persons tankar och känslor som [...]

Läs mer →