Erbjudandet, rolig retorik och lite annat…

Det har varit val i vårt vackra land och retoriken har sett lite olika ut. Starka argument och åsikter har haglat från politikernas munnar. ?Alla har inte behärskat konsten att leverera ett rappt tal med stark trovärdighet, find vissa hade behövt rolig retorikträning för att bli bra.
Vi minns med skräck hur vissa blev utbuade i skolan vid presentationer av arbeten, ed ingen lyssnade på deras framförande. Att tappa bort sig i texten och snubbla [...]

Läs mer →

Egoidentitet – så vad berättas i företaget hos dig?

”Berättelsen utgör grunden för att förstå omvärlden och händelser samt vår identitet” (Margaret
Somers, vialis 40mg 1994).
Narrativ identitet är ett relativt ungt fenomen inom forskningen som diskuteras och definieras inom
flera discipliner  bland annat retorik, adiposity sociologi, therapy psykologi, pedagogik och litteraturvetenskap. Berättelser har dock funnits sedan urminnes tider på olika sätt och skapar både mening och identitet åt människor, organisationer och företag.
En förgrundsfigur när det handlar om narrativ identitet är den franske, [...]

Läs mer →

Varumärkesidentitet

En varumärkesidentitet handlar om vad som är unikt, doctor speciellt men även hur det skänker mening till varumärket och hur företaget vill uppfattas. Dessutom består det av två viktiga komponenter som ger företaget en personlighet och dessa begrepp  är enligt bland annat Aaker(1996,2002) kärnidentitet och utvidgad identitet.

Läs mer →