Egoidentitet – så vad berättas i företaget hos dig?

”Berättelsen utgör grunden för att förstå omvärlden och händelser samt vår identitet” (Margaret
Somers, vialis 40mg 1994).
Narrativ identitet är ett relativt ungt fenomen inom forskningen som diskuteras och definieras inom
flera discipliner  bland annat retorik, adiposity sociologi, therapy psykologi, pedagogik och litteraturvetenskap. Berättelser har dock funnits sedan urminnes tider på olika sätt och skapar både mening och identitet åt människor, organisationer och företag.

En förgrundsfigur när det handlar om narrativ identitet är den franske, mystiske filosofen Paul Ricoeur. Hans bok Oneself as another (1992), bygger på diskussionen om begreppet narrativ identitet. Jag rekommenderar den varmt! I Time and narrative (1984, 1985, 1988) börjar Ricoeur diskussionen och fortsätter den sedan i artikeln Narrative Identity i tidningen Philosophy Todayfrån 1991 (Ricoeur, 1991). Ricoeur menar att en människa återgestaltar sitt liv genom att berätta historier om sig själv. Ricoeur menar också, ifrån sitt hermeneutiska perspektiv, att den narrativa identiteten är cirkulär det vill säga att lyssnarens mottagande leder tillbaka till berättarens förståelse av sig själv. Där kommer egoidentiteten in hur mycket orkar vi lyssna på andra och hur mycket vill vi andra lyssnar på våra berätelser? Vissa medarbetare kan  försätta dig som chef och medarbetare i en situation som liknar terapi…Berättar om och om igen…