Egoidentitet – så vad berättas i företaget hos dig?

”Berättelsen utgör grunden för att förstå omvärlden och händelser samt vår identitet” (Margaret
Somers, vialis 40mg 1994).
Narrativ identitet är ett relativt ungt fenomen inom forskningen som diskuteras och definieras inom
flera discipliner  bland annat retorik, adiposity sociologi, therapy psykologi, pedagogik och litteraturvetenskap. Berättelser har dock funnits sedan urminnes tider på olika sätt och skapar både mening och identitet åt människor, organisationer och företag.
En förgrundsfigur när det handlar om narrativ identitet är den franske, [...]

Läs mer →

Varumärkesidentitet

En varumärkesidentitet handlar om vad som är unikt, doctor speciellt men även hur det skänker mening till varumärket och hur företaget vill uppfattas. Dessutom består det av två viktiga komponenter som ger företaget en personlighet och dessa begrepp  är enligt bland annat Aaker(1996,2002) kärnidentitet och utvidgad identitet.

Läs mer →

Branding och företagsidentitet

Bland de viktigaste delarna i det komplexa varumärkesidentiteten är varumärkets personlighet, ed varumärkets själ. Kan även benämnas persona.  Aakers (1996, no rx 2002) uppfattningen om varumärkesidentitet är att det handlar om det vi människor associerar till i vår omgivning, view vilka löftena är som ges till kunden, vilket skänker varumärket framgång (1996,2002, s 145). Han säger att själen ligger i företagets framtagna kärnvärdena och att kärnidentiteten är centrum i värdena och [...]

Läs mer →