Erbjudandet, rolig retorik och lite annat…

Det har varit val i vårt vackra land och retoriken har sett lite olika ut. Starka argument och åsikter har haglat från politikernas munnar. ?Alla har inte behärskat konsten att leverera ett rappt tal med stark trovärdighet, find vissa hade behövt rolig retorikträning för att bli bra.
Vi minns med skräck hur vissa blev utbuade i skolan vid presentationer av arbeten, ed ingen lyssnade på deras framförande. Att tappa bort sig i texten och snubbla [...]

Läs mer →

Varumärkesidentitet

En varumärkesidentitet handlar om vad som är unikt, doctor speciellt men även hur det skänker mening till varumärket och hur företaget vill uppfattas. Dessutom består det av två viktiga komponenter som ger företaget en personlighet och dessa begrepp  är enligt bland annat Aaker(1996,2002) kärnidentitet och utvidgad identitet.

Läs mer →

Branding och företagsidentitet

Bland de viktigaste delarna i det komplexa varumärkesidentiteten är varumärkets personlighet, ed varumärkets själ. Kan även benämnas persona.  Aakers (1996, no rx 2002) uppfattningen om varumärkesidentitet är att det handlar om det vi människor associerar till i vår omgivning, view vilka löftena är som ges till kunden, vilket skänker varumärket framgång (1996,2002, s 145). Han säger att själen ligger i företagets framtagna kärnvärdena och att kärnidentiteten är centrum i värdena och [...]

Läs mer →

Relation i arbetssituationer

Vid en anställningssituation kan man ofta få höra att ”Här är det högt i tak”, allergy   för oss på betyder det att relationen vilar på tillit på arbetsplatsen och att man vågar diskutera vad som är fel och vad som rätt.Alla tillåts ha sitt perspektiv,  sin åsikt utan att för den delen kränka någon. Vill du ta upp något så är det okay, och att det stanna hos de kollegor man talat med och inte förs vidare. [...]

Läs mer →

Vilka är framtidens frågor vid en anställningsintervju?

Jag är övertygad om att i framtiden kommer vi se fler ord som mångfald, denture jämställdhet, karaktär, känslor och tankar i platsannonser för det blir allt viktigare hur personer fungerar i arbetsmiljön fysiskt, psykiskt och socialt. Inlärningen är allt viktigare för vårt beteende. Fokus har alltid legat på vad arbetsgivaren vill ha medan i framtiden så flyttas fokus till vad arbetstagaren önskar för att kunna vara motiverad och vilja leverera.
Jag menar att på anställningsintervjuer så kommer den [...]

Läs mer →